Funksjonsrom

Vi er opptatt av at barna skal oppleve sammenheng fra de begynner på småbarn til de slutter i barnehagen. Vi har innredet barnehagen med ulike funksjonsrom, og flere av disse går igjen på begge våre fløyer. Materialet og aktivitetene er tilpasset de ulike aldersgruppene og skal innby til lek og læring. Funksjonsrommene skal oppmuntre barna til felles aktiviteter og inspirere til selvstendig utforskning. Vi vil at barna skal få mulighet til å prøve ut sine tanker og teorier ved at de får tro på egen evne til å skape, lære, velge og påvirke.

 

NEWTON:

Vi har følgende funksjonsrom/fagrom i Solbakken barnehage under covid-19/Gult nivå(2020/21):

 

Trykk på romnavnene for å se rommets pedagogiske plan.

Musikk, bevegelse, bøker 2020_21 - 3+4år

Språkrom 2020_21 - 3+4år

 

Atelier_Bistro 2020_21 - 3+4år

ROMPLAN Aterlier 4.5 åringer, 2020.2021

ROMPLAN spillrom 4.5 åringer, 2020.2021

ROMPLAN torget 4.5 åringer, 2020.2021

ROMPLAN uterommet 4.5 åringer, 2020.2021

 

Vi har følgende funksjonsrom/fagrom i Solbakken barnehage(Normal drift):

Trykk på romnavnene for å se rommets pedagogiske plan.

 • Atelier - rom for kreativ utfoldelse og utforskning med forskjellige materialer

 • Språkrom - rom for språk, kommunikasjon, lek/rollelek, lesing i små grupper.

 • Rolleleksrom - rom for språk, kommunikasjon, lek/rollelek, lesing i små grupper.

 • Torget - rom for språk, kommunikasjon, konstruksjon, lek/rollelek, lesing, refleksjon, kreativitet og undring 

 • Musikk- og lydrom - rom for lyd, musikk, sang, dans og bevegelse. 

 • Uterom - rom for kommunikasjon, utforsking, nysgjerrighet, undring, mangfold, kroppslighet, lek og bevegelse 

 • Spillrom/Bibliotek - rom for kommunikasjon, tall, sortering, utforsking og jakten på sammenhenger 

 • Grupperom - rom for språk, kommunikasjon, lek, samarbeid og diverse oppgaver I små grupper eller individuelt.

 • Bistro

 

VIGELAND

 

Vi har følgende funksjonsrom/fagrom i Solbakken barnehage under covid-19/Gult nivå(2020/21):

Badet ,Vigeland.

Atelieret 2020:21 gult nivå

Motorikkrommet 2020:21 gult nivå 

Musikkrom 2020:21 gult nivå

Eventyrrommet vig2 gult 2020 - 2021

Rollelekrommet vig2 gult 2020 - 2021

Motorikkrommet vig2 gult 2020 - 2021

Språkrommet vig2 2020 - 2021

Atelieret 2020:21 grønt nivå

Motorikkrommet 2020 grønt nivå

Musikkrommet 2020 grønt nivå

Eventyr-rommet vig2 grønt 2020 - 2021

Motorikkrommet vig2 grønt 2020 - 2021

Rollelekrommet vig2 grønt 2020 - 2021

Språkrommet vig2 grønt 2020 - 2021

Enkel romplan rødt nivå

 

 

 

Vi har følgende funksjonsrom/fagrom i Solbakken barnehage(Normal drift):

Trykk på romnavnene for å se rommets pedagogiske plan.

 

 • Atelier - Rom for kreativitet, skaperglede, utforsking, eksperimentering, finmotorisk utvikling, kommunikasjon og språkutvikling.

 • Motorikkrom - Lek, sansing og bevegelse med hele kroppen. Grovmotorisk utvikling. Sosial kompetanse, språkutvikling, samlinger og fester.

 • Torget - Rom for gode samspill og vennskap. Konstruksjonslek. IKT og bøker. Rom for frilek/voksenstyrt lek. Samlinger og bursdagsfeiringer.

 • Musikkrom - Rom for å musisere, dramatisere, leke, danse og nyte mat. 

 • Uterom - Rom for fysisk utfoldelse. Oppdage og utforske naturelementer.