Dagsrytme

Her kommer strukturen på dagen vår i normal drift. Dette er utgangspunktet, men samtidig så ønsker vi å være fleksible og følge barnets innspill og kan dermed endre på denne om vi ser noe vi vil gjøre spontant.