Overgang barnehage - skole

I Solbakken legges det vekt på det skapende arbeidet, på å bevare og fremme så mange uttrykksmuligheter som mulig hos barnet. Dette er noe vi vil ta med oss inn i skolestartergruppen slik at gruppa vil bære preg av det spontane og det som fanger barns nysgjerrighet og oppmerksomhet. I tråd med Reggio Emilia-filosofien vil vi tilrettelegge de skoleforberedende oppgavene samtidig som vi lar barnas medvirkning og innspill påvirke innholdet.

Vårt hovedmål for skolestartergruppa er å gi barna de beste forutsetningene for å mestre og oppleve overgangen mellom barnehage og skole på en positiv måte, og at barn vil møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.

Vi i Solbakken følger Oslostandard for overgang barnehage-skole.

Skolestartere i Solbakken barnehage skal igjennom skoleforberedende aktiviteter på vei mot skolen. Sosial kompetanse, selvstendighet, språkstimulering og førmatematisk kompetanse vil være våre primære fokus. Barn lærer på ulike måter. Derfor ønsker vi å ta i bruk ulike tilnærmingsmetoder. Dette for at alle barna vil kunne få oppleve mestring og smittende engasjement rundt førskoleopplegget, og at det skal være gøy og ingen skal føle press. Det vil være visuelle, praktiske og språklige oppgaver, og det vil bære preg av lek. Vi vil også bruke fysisk aktivitet hvor vi kan ta i bruk kroppen som tilnærming til oppgaven. 

MÅL FOR GRUPPA:

  • Gruppen vil få de beste forutsetningene for å mestre og oppleve overgangen mellom barnehage skole på en positiv måte.
  • Tilegne seg sosial og språklig kompetanse og selvtillit.
  • Skape gode vennskapsrelasjoner og/eller samhørighet i gruppen.
  • Lære barna handlingsalternativer i lek og aktiviteter til bruk i hverdagen (konfliktløsningsmetoder).
  • Få ta i bruk fantasien, kreativiteten, undringen, nysgjerrigheten og personlige uttrykk sammen i gruppen.