Samarbeid mellom hjem og barnehage

SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE

Vårt mål er å skape god kontakt med foreldrene for best mulig å forstå og støtte det enkelte barnet i egen utvikling og læring. Daglige tilbakemeldinger, info og beskjeder skjer mellom personalet og foreldrene i hente/bringesituasjonen eller per telefon eller melding. 

I Solbakken bruker vi en digital plattform kalt Kidplan som kommunikasjonsverktøy mellom barnehagen og foreldre. Dette er en fin måte å ha oversikt over deres barns hverdag, og å holde kontakt med barnehagen. Her kommer informasjon og dokumentasjon i form av bilder og tekst fra barnehagen. Det blir også lagt ut månedsbrev. Hjemmesiden gir ytterligere informasjon om barnehagen. 

Foreldresamtaler skjer 1-2 ganger i året. Oppstartsamtale for nye barn vil skje innen 2-6 uker etter oppstart. I disse samtalene vil fokuset være gjensidig informasjon om det enkelte barns trivsel og utvikling. Foreldremøte finner sted 1 gang pr barnehageår. Her presenterer vi personalet, barnehagen og forsøker å formidle hva vi vektlegger i hverdagen sammen med barna. Det blir også litt ekstra informasjon om den aldersgruppen barnet tilhører. 

UFORMELLE SAMMENKOMSTER
I løpet av året inviterer vi foreldrene til møtepunkter i barnehagen, som nasjonaldagsfeiring og foreldrekaffer. Det er noen markeringer som kun er for skolestarterforeldre. Møtepunktene gir mulighet for alle parter til å bli bedre kjent, og barna synes det er fint at foreldrene er i barnehagen med dem. Obs!Situasjonen med Covid-19 gjør planleggingen av arrangementer uforutsigbart, og vi vil informere dere foreldre om det kommer endringer i oppsatte planer.

FESTER MED FORELDRE / FORELDREGRUPPER
Samtlige arrangementer er på ettermiddagen. 

 •       Foreldrekaffe på høsten
 •       Nasjonaldagsmarkering 
 •       Sommerfest i juni (kun for skolestarterforeldre)
 •       Lucia-markering (kun for skolestarterforeldre)

TRADISJONER FOR BARNA

 •       Skiskole for 4årsgruppa, oppstart januar
 •       Karneval
 •       Påskelunsj
 •       Aktivitetsdag i vårhalvåret
 •       Fotografering i barnehagen
 •       Russefeiring for skolestartergruppa
 •       Overnatting for skolestartergruppa
 •       Brannvernuke
 •       Nissefest
 •       Julevandring for de eldste barna til Mortensrud kirke før jul 

DUGNAD

SU har ansvar for gjennomføring av to trivselsdugnader per år, en på våren og en på høsten. Det forventes at en fra hver husstand stiller på begge dugnadene. 

Se vår kalender for årets dugnader.