Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget (SU) i Solbakken barnehage består av to foreldrerepresentanter fra foreldrerådet, to ansatterepresentanter og inntil to representanter fra eierstyret. Daglig leder har møteplikt men ikke stemmerett. Det er nedfelt i barnehageloven paragraf 4 at hver barnehage har et slikt samarbeidsutvalg, men hvordan det fungerer i praksis i Solbakken kan du lese mer om i vedtektene.

SAMARBEIDSUTVALGET I SOLBAKKEN BARNEHAGE (f.o.m. juni 2023)     

  

Følgende temaer/saker skal behandles i samarbeidsutvalget:

  •        Saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet

  •        Fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten

 Andre viktige saker som bør behandles i samarbeidsutvalget:

  •        Temaer på foreldremøtene

  •        Konflikter det skal finnes felles løsninger på

  •        Drøfte barnehagens ideelle grunnlag
  •        
Drøfte praktiseringen av barnehagens formål

  •        Budsjett

  •        Driftsendringer

  •        Arealutnyttelse

  •        Arrangementer i barnehagen

SU har ansvar for gjennomføring av to trivselsdugnader per år, en på våren og en på høsten. Det forventes at en fra hver husstand stiller på begge dugnadene. 

 Her kan du finne mer info om dette nederst på siden.