Måltider i barnehagen

Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. (Rammeplanen, 2017)

Solbakken barnehage har egen kjøkkenassistent, Kirsten Uddu, som har jobbet her siden 2009. Kirsten har utdanning innenfor ernæring, matlaging og drift av storkjøkken. Hun jobber 5 timer hver dag, og har ansvaret for å lage sunn og variert kost, og følger de nasjonale retningslinjer. Det vil si at vi fokuserer på å tilby et variert og fullverdig kosthold som alltid inkluderer frukt og grønt.

Måltider spises på eget spiserom både på Vigeland og Newton. På Vigeland spiser alle samtidig, mens på Newton er det 12 sitteplasser. Det gir god mulighet til at barna kan velge selv, både til å spise tidlig, eller avslutte lek og spise senere.

MÅLTIDER
I Solbakken får barna mulighet til å spise tre måltider. Frokost er ikke servert av barnehagen, men medbrakt matpakke kan spises 07.00-08.30, og barnehagen serverer lettmelk og vann.
Lunsj serveres fra kl 10.30-12.00 på Newton, og fra kl 11-11.30 på Vigeland. Dette er dagens hovedmåltidmed lettmelk eller vann som drikke.
Ettermiddagsmat serveres kl 13.30 på Newton og kl 14 på Vigeland, og er et lettere måltid med knekkebrød/brødskiver og frukt, og vann til drikke.

MENY
Vi har en 7 ukers rullerende meny med mange forskjellige retter. Disse vil alltid inkludere en god porsjon av frukt og grønnsaker. Neste ukes meny legges ut på Kidplan hver fredag. I tillegg henges dagens rett i kjøkkenvinduet på morgenen.

Det vil være varmrett 3-4 dager i uken, hvor det er minst en fiskerett og en vegetarrett. Tirsdager er det brødbasert måltid, og fredag er det hjemmelagde rundstykker. Dette er noe barna får være delaktig i å lage, og gleder seg til!

Her er et eksempel av en typisk ukemeny i Solbakken:

BARNAS MEDVIRKNING
Barna på Newton får kontinuerlig innblikk til matlaging via åpen løsning og trapper de kan stå på for å se hva som skjer. Her kan barna komme når de har lyst og slå av en prat om det som foregår på kjøkkenet. Barna bruker sansene som lukt, syn og smak for å utforske dagens rett på forhånd. Ofte kan barn få en smaksprøve og mulighet til å bidra i matlagingsprosessen, som f.eks. ved å dele opp og sortere grønnsaker og frukt. Barna hjelper til med baking av rundstykker på fredager, samt å dekke til på bistro før måltidene.

Barna engasjeres i diskusjoner rundt spisebordet om hvor maten kommer fra og hvorfor det er viktig for kroppen å få i seg mat. Til lunsj får barna hente og smøre egen mat både på Newton og Vigeland (her øver de seg opp steg for steg).

ENDRINGER I MATSERVERING
I juli er det ikke matservering i barnehagen. Foresatte betaler ikke matpenger denne måneden, og det er ingen ansatt på kjøkkenet. Da må foresatte sende matpakker til både lunsj og ettermiddag, samt drikkeflaske.

Ved kortvarig fravær på kjøkkenet blir det servert brødbaserte måltider. Ved langvarig fravær (over en uke) blir det satt inn vikar, og enklere varmmat. Foresatte blir informert om forandringer på Kidplan.

SPESIELLE TILPASNINGER
Dersom ditt barn har behov for spesielle tilpasninger i kosthold, som matallergier, krever Solbakken en skriftlig bekreftelse fra lege eller helsestasjon. Hvis barna skal gå gjennom en prøve-periode for å utrydde potensielle mat allergier eller sensitiviteter krever vi en skriftlig melding fra foresatt om hva kosthold i prøve-periode skal innebære og start/sluttdatoene av perioden. Det er for å sikre at alle barna får alle viktige byggesteinene i kosthold som er viktige for kroppens utvikling i en sårbar alder der det er mye vekst og danning.

Alle forandringer i barnas diett skal leveres skriftlig også når et barn vokser fra en matsensitivitet slik at vi kan holde oversikt og gi barna riktig kost for en sunn utvikling. Alt skriftlig kan leveres via epost til ditt barns ped.leder eller direkte til Kirsten.

*Hvis et barn som har spesiell diett blir fraværende en dag, er det hjelpsomt for Kirsten med tidlig beskjed, før kl 9.00.

SAMARBEID
Vi ønsker at barna skal ha lyst til å smake, lære og kjenne at de blir mette og få oppleve matglede. Vi er avhengig av et godt samarbeid med foreldre, og ønsker gjerne kontakt ved spørsmål! Hvis dere lurer på noe kan dere ta kontakt med Kirsten på mail kjokken@solbakkenbhg.com eller på telefon 40 55 20 58.