Vedtekter for Solbakken barnehage

Barnehagen har to sett vedtekter. Disse legger føringer for hvordan barnehagen drives.