Årsplan

Her kan dere laste ned årsplanen for 2022.

Her kan dere laste ned årsplanen for 2023. 

Dette er et arbeidsredskap for oss som jobber i barnehagen, som dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen skal vise hvordan vi i barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold til pedagogisk praksis. Årsplanen utarbeides for kalenderåret, og satsingsområder som beskrives i årsplanen kan om nødvendig strekke seg over flere år.