Om Solbakken barnehage

Bakgrunn
Solbakken barnehage på Mortensrud i Oslo sto ferdig i 1998, sentralt plassert ved Stenbråten skole og med fine turmuligheter og kort vei til offentlig kommunikasjon. Barnehagen er en privat foreldredrevet andelsbarnehage for barn i alderen 0-6 år. Solbakken barnehage består av én fløy for de yngste barna i alderen 0-3 år (Vigeland) og én fløy for barn i alderen 3-6 år (Newton).

Dagens Solbakken
Vår grunnbemanning består av 16 ansatte.I tilegg har vi kjøkkenassistent i 70%stilling og egne faste vikarer som er tilknyttet vår barnehage. Med dagens bemanning kan det gå 66 barn i Solbakken. Personalet består av styrer, kjøkkenassistent, fem pedagogiske ledere, to barnehagelærere og åtte assistenter. For barn med spesielle behov har vi i tillegg støttepersonell fra Søndre Nordstrand Fagsenter. Vikarer / timevikarer vi knytter til oss blir tilbudt en 2 årsperiode i Solbakken, for gjensidig trygghet for store og små gjennom denne perioden. For ytterligere fravær benyttes vikarbyrå og vikarer fra Barnehageressursen. 

Pedagogisk grunnsyn
De senere årene har personalet og barnehagens pedagogikk vært inspirert av Reggio Emilia-filosofien, som vi mener fremmer barns utvikling og læring på en god måte.

Alle vi som arbeider her får en gradvis innføring i filosofien, og vi har jevnlige kurs og samlinger hvor vi søker ny inspirasjon til å utvikle oss innen Reggio Emilia. Vi har hvert år en ekskursjon for å studere nærmere hvordan andre barnehager arbeider innen samme filosofi. Vi har blant annet vært på Island og besøkt selve byen Reggio Emilia i Italia.

Vi ser på rommet som “den tredje pedagog”, i samspill med barnet og den voksne. For å skape gode møteplasser for barn og voksne i både lek og læring jobber vi aktivt med å tilrettelegge miljøet ved hjelp av funksjonsrom.  Det fysiske miljøet er innredet for at barna på eget initiativ skal kunne ta rommene og materialet i bruk. Rommene innbyr til lek og allsidig læring. Vi vil at det skal være sammenheng og høy kvalitet i det pedagogiske tilbudet fra barna starter i barnehagen fra de starter til de begynner på skolen. Funksjonsrommene på Vigeland er derfor de samme som barna vil møte på Newton, men tilpasset deres alder og modningsnivå.

Les mer under Reggio Emilia filosofien. 

 

Ansatte i Solbakken barnehage fikk følgende spørsmål:

"Hvorfor jobber du i Solbakken barnehage og hva er det beste med å her?"

Seeli Joseph
Jeg liker å jobbe med barn og har derfor valgt å jobbe i Solbakken barnehage. Jeg trives veldig godt fordi det er veldig hyggelig arbeidsmiljø og alle kollegaene mine er snille og vi er flinke til å samarbeide.

 

 

 

 

 

 


Monika Machowska
Jeg jobber i Solbakken fordi jeg liker å jobbe med barn. Trives veldig godt på jobb, både med barna og de ansatte. Jeg kan være kreativ på jobb, spesielt på ateliet. Det er en utrolig givende jobb og jeg sitter igjen med en god følelse når jeg kommer hjem.