Foreldrerådet

For å sikre et godt samarbeid mellom foreldre/foresatte og barnehagen har barnehagen et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte til barna i barnehagen. I foreldrerådet kan foreldre og foresatte møtes og diskutere ønsker og behov, og de kan komme med forslag til barnehagen. Egenbetaling ut over makspris, for eksempel betaling for reiser og utflukter i barnehagens regi og betaling for kjøkkenassistenten, skal legges frem for og vedtas av foreldrerådet.

Foreldrerepresentantene

Foreldrerådet velger to foreldrerepresentanter og en vararepresentant som skal være foreldrenes/foresattes tillitsvalgte mht. det pedagogiske innholdet i barnehagen. Disse blir foreldrenes/foresattes representanter i samarbeidsutvalget (SU). 

Foreldrerepresentantene er valgt av foreldregruppen til å representere foreldrene i barnehagen og er de som skal gjøre dette når det oppstår spørsmål/ønsker i foreldregruppen. 

Foreldrerepresentanter:(valgt vår 2023)