Ny i barnehagen

Å begynne i barnehagen er en stor overgang for små barn (og foreldre!), og vi ønsker å jobbe for at dere skal få en best mulig oppstart.

Vi i Solbakken skal i samarbeid med dere foreldre legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Personalet skal bruke tid på å bli kjent med barnet og dens rutiner og behov, for å være best mulig rustet når foreldrene trekker seg ut.

I Solbakken har vi en foreldreaktiv tilvenning. Det går ut på at foreldrene og barnet sammen kan bli kjent med barnehagen, ansatte og rutinene sammen. Den forelderen som er med på tilvenningen er ansvarlig for å delta med barnet i aktiviteter, måltider, bleieskift, samlinger og lek. På Vigeland er det lagt opp til 5 dager tilvenning, er man nytt barn på Newton vil det være 3 dager tilvenning.

OVERGANG MELLOM FLØYER
I overgangen mellom fløyene vil det være besøksgrupper fra tidlig på våren (så fremt dette er smittevernsfaglig tillatt). I disse besøkene får de oppleve og erfare rommene på Newton, og samtidig blir kjent med personalet og barna der. Enkelte år benyttes faddergruppe, som kan bidra til at overgangen blir lettere for barna.

TRYGGHET OG TILLIT
Det kan ofte være både sårt og rart å overlate barnet sitt til noen andre store deler av dagen, og det kan være tøft å forlate et barn som gråter og vil til mamma eller pappa. Det har vi i barnehagen stor forståelse for, og samtidig som vi forsøker å trygge dere underveis i tilvenningen vil vi også forsøke å gi dere oppdateringer på meldinger. Her kan det være både tekst og bilder. Det kan lette litt å vite at barnet ikke gråter, har kommet seg inn i lek eller rett og slett synes det er kjempegøy å utforske noe ukjent!