Eierstyret i Solbakken

E-post til styret: eierstyretisolbakken@gmail.com

Nytt eierstyre (endringer etter Årsmøtet 30.3.2023):

 • Helena Båserud Mathisen
  Leder
 • Cecilie Plunnecke
  Styremedlem
 • Stine Stensbak
  Styremedlem
 • Adila Yasin
  Styremedlem
 • Vara 1: Gina Biseth- Evensen
 • Vara 2 :Adèlie Dorseuil
 • Hege Sundal
  Ansatterepresentant (vara: Beate Holtet)