Eierstyret i Solbakken

E-post til styret: eierstyretisolbakken@gmail.com

Nytt eierstyre (endringer 31.3.2022):

 • Helena Båserud Mathisen
  Leder
 • Trine Dybedahl
  Styremedlem/representant i SU
 • Mariann Willa
  Styremedlem
 • Axel Pettersen
  Styremedlem
 • Vara 1: Mohamed El Bouzzaoui
 • Vara 2/representant i SU: Marte Lillehagen Garnes
 • Hege Sundal
  Ansatterepresentant (vara: Beate Holtet)