Funksjonsrom

Vi er opptatt av at barna skal oppleve sammenheng fra de begynner på småbarn til de slutter i barnehagen. Vi har innredet barnehagen med ulike funksjonsrom, og flere av disse går igjen på begge våre fløyer. Materialet og aktivitetene er tilpasset de ulike aldersgruppene og skal innby til lek og læring. Funksjonsrommene skal oppmuntre barna til felles aktiviteter og inspirere til selvstendig utforskning. Vi vil at barna skal få mulighet til å prøve ut sine tanker og teorier ved at de får tro på egen evne til å skape, lære, velge og påvirke.

Vi har følgende funksjonsrom/fagrom i Solbakken barnehage:

Trykk på romnavnene for å se rommets pedagogiske plan.

NEWTON

 • Atelier - rom for kreativ utfoldelse og utforskning med forskjellige materialer

 • Språkrom - rom for språk, kommunikasjon, lek/rollelek, lesing i små grupper.

 • Rolleleksrom - rom for språk, kommunikasjon, lek/rollelek, lesing i små grupper.

 • Torget - rom for språk, kommunikasjon, konstruksjon, lek/rollelek, lesing, refleksjon, kreativitet og undring 

 • Musikk- og lydrom - rom for lyd, musikk, sang, dans og bevegelse. 

 • Uterom - rom for kommunikasjon, utforsking, nysgjerrighet, undring, mangfold, kroppslighet, lek og bevegelse 

 • Spillrom/Bibliotek - rom for kommunikasjon, tall, sortering, utforsking og jakten på sammenhenger 

 • Grupperom - rom for språk, kommunikasjon, lek, samarbeid og diverse oppgaver I små grupper eller individuelt.

 • Bistro

 

VIGELAND

 • Atelier - Rom for kreativitet, skaperglede, utforsking, eksperimentering, finmotorisk utvikling, kommunikasjon og språkutvikling.

 • Motorikkrom - Lek, sansing og bevegelse med hele kroppen. Grovmotorisk utvikling. Sosial kompetanse, språkutvikling, samlinger og fester.

 • Torget - Rom for gode samspill og vennskap. Konstruksjonslek. IKT og bøker. Rom for frilek/voksenstyrt lek. Samlinger og bursdagsfeiringer.

 • Musikkrom - Rom for å musisere, dramatisere, leke, danse og nyte mat. 

 • Uterom - Rom for fysisk utfoldelse. Oppdage og utforske naturelementer.