Ansatte

1. Vigeland (0 - 3 år)

Monika Machowska

Stilling: Pedagogisk leder
405 52 062
pedleder2arsgruppe@solbakkenbhg.com

Jobber som pedagogisk leder på dispensasjon fra utdanningskravet i Ane S. sin foreldrepermisjon (fra 12.3.2018)

Wanna Haugen

Stilling: Vikar

Rita Gudbrandsen

Stilling: Pedagogisk leder
405 52 062
pedleder1arsgruppe@solbakkenbhg.com

Wenche Gjetmundsen

Stilling: Barnehagelærer
405 52 062
barnehagelaerer.vig@solbakkenbhg.com

Devika Gopiathan

Stilling: Assistent

Beate Holtet

Stilling: Assistent

Erik Skundberg

Stilling: Assistent

Seeli Joseph

Stilling: Assistent

Gowry Vijayavarman (vikariat)

Stilling: Assistent

Ane Marie Sigridnes

Stilling: Pedagogisk leder

Ped.leder i foreldrepermisjon fra 12.3.2018

2. Newton (3 - 6 år)

Danial Jenssen Adrees

Stilling: Assistent

Fatima Boulbovki

Stilling: Vikar

Gowry V.

Stilling: Pedagogisk leder
405 52 058
pedleder3arsgruppe@solbakkenbhg.com

Julie Gudbrandsen

Stilling: Pedagogisk leder

Wanna Haugen

Stilling: Vikar

Pasugi Panuja Balasubramaniam

Stilling: Pedagogisk leder
405 52 058
pedlederskolestarter@solbakkenbhg.com

Vegard Ringsby Hasselgård

Stilling: Pedagogisk leder
405 52 058
pedleder4arsgruppe@solbakkenbhg.com

Sukhjinder Kaur

Stilling: Barnehagelærer
barnehagelaerer.new@solbakkenbhg.com

Hege Sundal

Stilling: Assistent

Monia Jribi

Stilling: Assistent

3. Kjøkken

Kirsten Uddu

Stilling: Kjøkkenassistent
405 52 058
kjokken@solbakkenbhg.com

4. Styrer / Stedfortreder

Bente Emilie Arnesen Ranum

Stilling: Styrer
22 61 07 80
styrer@solbakkenbhg.com

Rita Gudbrandsen

Stilling: Assisterende styrer
22 61 07 80
stedfortreder@solbakkenbhg.com

Andre ansatte