Eierstyret

E-post til styret: eierstyretisolbakken@gmail.com

 

Nytt eierstyret (valgt på Årsmøtet 28.3. 2019):

 

Glenn Barmen

Leder i eierstyret

 

Sara Awan

Styremedlem/representant i SU

 

Tommy Due - Løvaas

Styremedlem/representant i SU

 

Marte Lillehagen Garnes

Styremedlem

 

Hege Sundal

Ansatterepresentant

 

Bente E. A. Ranum

styrer@solbakkenbhg.com

Styrer

 

Inger Olaug Nordstad

valgkomite.solbakkenbarnehage@gmail.com

Valgsekretær

 

Vara 1: Line Krauss - Larsen

Vara 2: Helene H. Owesen