Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget (SU) i Solbakken barnehage består av to foreldrerepresentanter fra foreldrerådet, to ansatterepresentanter og inntil to representanter fra eierstyret. Daglig leder har møteplikt men ikke stemmerett. Det er nedfelt i barnehageloven paragraf 4 at hver barnehage har et slikt samarbeidsutvalg, men hvordan det fungerer i praksis i Solbakken kan du lese mer om i vedtektene.

 

SAMARBEIDSUTVALGET I SOLBAKKEN BARNEHAGE

 •        Nestleder/Ansattrepresentant /assistent: Julian Nash.
         E-post: julian.b.nash@gmail.com.  
         Vara: Vegard R. Hasselgård.   
 •        Foreldrerepresentant: Ewelina Knutsen,        
 •        Vara-medlem (for foreldrerepresentantene): Kari Røte.
 •        Eierstyrerepresentant: Marte Lillehagen Garnes

 •        Eierstyrerepresentant: Tommy Due-Løvaas

 •        Sekretær: Bente E. A. Ranum, styrer.
         E-post: styrer@solbakkenbhg.com 

 

Følgende temaer/saker skal behandles i samarbeidsutvalget:

 •        Saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet

 •        Fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten

 Andre viktige saker som bør behandles i samarbeidsutvalget:

 •        Temaer på foreldremøtene

 •        Konflikter det skal finnes felles løsninger på

 •        Drøfte barnehagens ideelle grunnlag
 •        
Drøfte praktiseringen av barnehagens formål

 •        Budsjett

 •        Driftsendringer

 •        Arealutnyttelse

 •        Arrangementer i barnehagen

 

2 ganger i året arrangeres det dugnad i Solbakken barnehage. Her kan du finne litt info om dette:

DUGNAD