Om Solbakken barnehage

Bakgrunn

Solbakken barnehage på Mortensrud i Oslo sto ferdig i 1998, sentralt plassert ved Stenbråten skole og med fine turmuligheter og kort vei til offentlig kommunikasjon. Barnehagen er en privat foreldredrevet andelsbarnehage for barn i alderen 0-6 år. Solbakken barnehage består av én fløy for de yngste barna i alderen 0-3 år (Vigeland) og én fløy for barn i alderen 3-6 år (Newton).

Dagens Solbakken

Fra 2019 er vi totalt 20 ansatte og 3 av våre faste vikarer ble endel av vår personalgruppe ,for å dekke hoveddelen av fraværet og styrke bemanningen generelt. Vikarer /timevikarer vi knytter til oss utover disse blir tilbudt en 2 årsperiode i Solbakken, for gjensidig trygghet for store og små gjennom denne perioden. For ytterligere fravær benyttes vikarbyra og vikarer fra Barnehageressursen. 

De senere årene har personalet og barnehagens pedagogikk vært inspirert av Reggio Emilia-filosofien, som vi mener fremmer barns utvikling og læring på en god måte.

Det er to grunnelementer som utgjør filosofien; Det ene er oppdragelse til demokrati. Det andre er barnas språk. Barn har mange "språk" å uttrykke seg på og lære gjennom, men frarøves de fleste av dem fordi vi tradisjonelt har bedt barn "tenke uten hender" og "handle uten hode". Grunntanken er at et mangfold av uttrykksmåter gir en dypere forståelse.

Den pedagogiske filosofien i Reggio Emilia er forankret i en dyp respekt for barnet og en overbevisning om at alle barn er født rike og intelligente, med en sterk drivkraft til å utforske verden. I Reggio Emilia har man en sterk tro på menneskets muligheter, og legger stor vekt på solidaritet, samarbeid og en tro på at man gjennom å bekrefte barnas individualitet og rettigheter på sikt kan forandre verden i en mer demokratisk retning.

Alle vi som arbeider her fast får en innføring i filosofien, og vi har jevnlige kurs og samlinger hvor vi søker ny inspirasjon til å utvikle oss innen Reggio Emilia. Vi har hvert år en ekskursjon for å studere nærmere hvordan andre barnehager arbeider innen samme filosofi. Vi har blant annet vært på Island og besøkt selve byen Reggio Emilia i Italia.

Per i dag går det 64 barn i Solbakken. Personalet består av styrer, kjøkkenassistent, fem pedagogiske ledere og ti assistenter. For barn med spesielle behov har vi i tillegg støttepersonell fra Søndre Nordstrand. Vi har organisert og innredet barnehagen med torg, atelier og egen bistro. De andre rommene fungerer som fagrom for musikk/drama, motorikk, konstruksjon og språk

Vi serverer barna hjemmelaget og næringsrik mat hver dag, satt sammen av vår kjøkkenassistent.  

Vi har fokus på uteliv/fysisk aktivitet gjennom bruk av barnehagens uterom, nærområde og Stenbråten skoles gymsal.