Eierstyret

E-post til styret: eierstyretisolbakken@gmail.com

 

Nytt eierstyret (fra 1.7.2020):

 

Tarald Minnesjord

Leder i eierstyret

 

Bjørn Magne Vikse

Styremedlem/representant i SU

 

Anneli Garn

Styremedlem

 

Trude Remme

Styremedlem

 

Hege Sundal

Ansatterepresentant (vara: Beate Holtet)

 

Bente E. A. Ranum

styrer@solbakkenbhg.com

Styrer (vara: Rita Gudbrandsen)

 

Vara 1/Representant i SU: Kristi Barcus

Vara 2/valgsekretær: Tommy Due - Løvaas

valgkomite.solbakkenbarnehage@gmail.com