Reggio Emilia-filosofien

Reggio Emilia er en by i den nordlige delen av Italia. Reggio Emilia har også blitt et begrep som står for den pedagogiske filosofien som har blitt utviklet de siste 50 årene i de kommunale barnehagene i denne byen. Den pedagogiske filosofien fra denne lille byen har vakt stor interesse og engasjement i mange deler av verden og har i dag en sterk forankring i Skandinavia.

Reggio Emilia-filosofien står for en pedagogisk arbeidsmåte som har sin forankring i en dyp humanistisk livsholdning som bygger på en sterk tro om menneskets muligheter, en dyp respekt for barnet og en overbevisning om at alle barn fødes rike og intelligente, med en sterk iboende kraft til å utforske verden. Pedagogikken fornyes og utvikles i takt med barnas behov og i takt med samfunnsendringer. Reggio Emilia er ikke et fastlagt pedagogisk opplegg som man kan overta, men man kan la seg inspirere av tankene og filosofien, for så å utvikle sin egen pedagogiske plattform. 

Vårt utgangspunkt er en stor interesse for å forstå og lære å kjenne barna. Gjennom pedagogisk dokumentasjon ønsker vi å synliggjøre det enkelte barns kompetanse, men også den kompetansen en gruppe barn kan skape sammen. Gjennom å se på barnet som kompetent og rikt ønsker vi at barna får utforske og oppdage verden, skape sin egen kunnskap og identitet sammen med andre barn og voksne.

Vi ønsker at det fysiske miljøet skal fremme det pedagogiske arbeidet. Vi ser på det fysiske miljøet i Solbakken som en viktig ressurs og vi omtaler det som "rommet som den tredje pedagog". Vi ønsker å skape rom som bidrar til kreativitet, lek og læring. Det fysiske miljøet er tilrettelagt for kreative møter mellom barn og voksne. Det fysiske miljøets viktigste oppgave er å oppmuntre barnet til selvstendig utforskning. Et miljø tilpasset barns behov er under stadig forandring og krever fleksible løsninger.

Vi er opptatt av at det skal foregå pedagogiske prosesser hele dagen og at rommene og materiale er tilgjenngelig for barna så lenge barnehagen er åpen. En tydelig og gjennomtenkt organisasjon er et verktøy for at barn og voksnes læring stadig er i utvikling. Vi har valgt å organisere oss slik at det bidrar til et miljø som fremmer konsentrasjon, arbeidsro og meningsfull fordypning for barn og voksne i mindre og større grupper. Gjennom vår organisering av dagen har vi lagt opp til en rytme der prosjekter, frie aktiviteter, rutiner, spontane oppdagelser , møter og refleksjon utgjør en meningsfull sammenheng.

 

"Hvis et barn skal kunne velge, må det kjenne mulighetene "