Satsingsområder

I barnehagen har vi ulike ansatte med flere former for kompetanse, og som oppdaterer denne jevnlig. Vi oppdaterer oss på faglig utvikling både ved hjelp av interne og eksterne kurs og utdanninger, og utdanning og videreutdanning støttes.

SATSNINGSOMRÅDE FOR PERSONALET 2023

Vi har tidligere bestemt oss for å ha et satsningsområde over en 2 årsperiode for å kunne fordype oss over tid, noe vi har erfart er nyttig. Personalet skal følge opp tiltakene og selv være med å vurdere når og om det passer å gjennomføre tiltakene.

Satsningsområdet for 2021 var å fokusere på kommunikasjonsverktøyet Kidplan da dette ble mer nødvendig på grunn av covid-19. Dette er noe vi fortsatte med i 2022, da vi absolutt ser nytteverdien i å dykke dypere ned i Kidplan, bli bedre kjent og kunne bruke programmet bedre. 

Satsningsområde 2022 / 2023:

 Personalet skal øke sin kompetanse i bruken av Kidplan,og ta flere funksjoner i bruk i løpet av denne perioden.