Vår kompetanse

Barnehagen har 1 styrer,7 pedagoger, 10 assistenter og 1 kjøkkenassistent med utdannelse innen ernæring ,som har ansvaret for matserveringen i barnehagen.

Personalet har kompetanse på følgende områder:

  • Reggio Emilia-filosofi
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Musikk
Personalet har ansvaret for de ulike fagrommene ut i fra den kompetansen de innehar.