Vigeland (0 - 3 år)

Vigeland er vår småbarnsfløy og her det plass til 24 barn under tre år. Her jobber det daglig 3 barnehagelærere (2 pedagogiske ledere og 1 barnehagelærer) samt 5 assistenter.

Hver pedagogiske leder har ansvaret for en fast gruppe barn/aldersgruppe. Barnehagelærerstillingen er knyttet til begge aldersgruppene.Vi er opptatt av omsorg, mestring og glede og har fokus på å skape gode relasjoner mellom barna og personalet. Stell og omsorg er primære behov hos de yngste, og vi vil at rutinesituasjonene skal være en hyggelig stund for både voksne og barn. I tillegg til kos og stell er dagen vår full av humor og glede, kreativitet, sang og musikk, samspill, lek og motoriske utfordringer både ute og inne. Hele tiden ønsker vi å se enkeltbarnet og lese deres behov og interesser. Med utgangspunkt i alt dette vil vi at barnet opplever mestring og utvikling.

Vi ser på rommet som “den tredje pedagog”, i samspill med barnet og den voksne. For å skape gode møteplasser for barn og voksne i både lek og læring jobber vi aktivt med å tilrettelegge miljøet. På samme måte som på storebarnsfløyen Newton har vi innredet vår småbarnsfløy med funksjonsrom. Vi vil at det skal være sammenheng og høy kvalitet i det pedagogiske tilbudet fra barna starter i barnehagen til de begynner på skolen. Funksjonsrommene på Vigeland er derfor de samme som barna vil møte på Newton, men tilpasset deres alder og modningsnivå. 

Les mer i ÅRSPLANEN.