Newton (3 - 6 år)

Newton er vår storbarnsfløy, med 40 barn over tre år. Her jobber det til daglig 4 barnehagelærere (3 pedagogiske ledere og 1 barnehagelærer ) og 3 assistenter.

Vi har innredet fløyen med fagrom og personalet har spisskompetanse innenfor de ulike fagområdene. Det fysiske miljøet er innredet for at barna på eget initiativ skal kunne ta rommene og materialet i bruk. Rommene innbyr til lek og allsidig læring. Vi tror at barn er kompetente og aktive deltakere i egen læring. Vi har god plass og et variert utvalg av materiale som skaper gode møteplasser for barn og voksne som stimulerer til samarbeid og skaper et godt samspill.

Vi er opptatt av at det skal være et pedagogisk tilbud hele dagen og har organisert personalet slik at fagrommene er åpne mesteparten av dagen. 

Mandag og onsdag kl. 10.00 er det barnemøte. Hensikten med barnemøtene er å ha en felles samling og gi barna informasjon om hvilke barn som er tilstede, hva som skjer på rommene og hvilke barn som f.eks skal på tur, i grupper/prosjekter eller ha fysisk aktivitet i samlingsalen på Stenbråten skole. 

Bursdager feires sammen med barna i aldersgruppen barnet tilhører. Barna er delt inn i tre barnemøtegrupper med hver sin faste barnehagelærer og assistent. 

Hver torsdag deler vi barna inn etter alder og har aldersgrupper. Aldersgruppene har hver sin pedagogiske leder som også er barnas primærkontakt gjennom året.

Les mer i ÅRSPLANEN.