Uterom og fysisk aktivitet

Barnehagens uterom og innerom er likeverdig som pedagogiske rom. Vi har en egen uteplass i skogen og bruker samlingsalen på Stenbråten skole til motorisk lek og trening. Vi er opptatt av at barna gjenom allsidige fysiske aktiviteter ute og inne skal få mulighet til å utforske sine grenser og oppleve mestring av egen kropp.

Barna skal få mulighet til å:

  • Utfolde seg fysisk på ulike måter
  • Trene motoriske ferdigheter
  • Bevege seg til musikk
  • Oppleve turer i skogen
  • Bruke egen leirplass
  • Lage mat på primus og bål