Betalingssatser

Solbakken barnehage er en privat barnehage, og følger til en hver tid maksprisen fastsatt av Oslo kommune. I tillegg tar vi matpenger og betalt for kjøkkenassistent. Til gjengjeld får barna sunn mat laget fra bunnen av, og to måltider blir servert i barnehagen.

BETALINGSSATSER

Fra 1. januar 2023 er prisen for å gå i Solbakken barnehage kr 3000- i måneden.

Dette er vedtatt makspris.   

Betaling for mat er kr 300,- pr. mnd pr. barn pluss kjøkkenassistent 350,- pr. mnd pr. barn.

Betalingen for kjøkkenassistent ble fastsatt av foreldrerådet fra og med 1.1.2017.

Juli er en betalingsfri måned.

 

DU KAN FÅ REDUSERT PRIS DERSOM:

  • Barnet har søsken i barnehage.
    • Vi har søskenmoderasjon, som vil si at du betaler 70% av full oppholdsbetaling for barn nummer to. De med tre barn i barnehagen betaler 50% av full oppholdsbetaling for barn nr tre. Betaling for mat og kjøkkenassistent påvirkes ikke av søskenmoderasjon, du betaler full pris pr barn for disse tjenestene. 
  • Foresatte har lav inntekt.
    • Vi følger de kommunale reglene, men dette må søkes om og bli godkjent for å få redusert pris. 
  • Barnet har gratis kjernetid.
    • Vi følger de kommunale reglene, men dette må søkes om og bli godkjent for å få gratis kjernetid. Gratis kjernetid er 20t. Ved heltidsplass må opphold utover 20t betales for. 

Les mer og søk om dette på Oslo kommune sine sider