Velkommen til nytt barnehageår

Vi ønsker alle nye/"gamle" barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår !