Høst i Solbakken

Gjennom høsten knytter barna nye vennskapsbånd og erfarer samarbeid med andre barn og voksne.

Personalet som fanger opp barnas interesser og videreutvikler dette sammen med barna er et eksempel på barns medvirkning, samarbeid og relasjonsbygging.