Vår kompetanse

Barnehagen har fem førskolelærere og ti assistenter. I tillegg har vi en kjøkkenassistent med utdannelse innen ernæring som har ansvaret for matserveringen i barnehagen.

  • Reggio Emilia-filosofi
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Musikk
  • Grunnleggende lese, skrive og mattematisk opplæring
Barnehagen har fem førskolelærere og ti assistenter. I tillegg har vi en kjøkkenmedarbeider med utdannelse innen ernæring som har ansvaret for matserveringen i barnehagen. 
 
Personalet har ansvaret for de ulike fagrommene ut i fra den kompetansen de innehar.