Priser

Vi følger til en hver tid maksprisen fastsatt av Oslo kommune.
Pris for opphold er 2910 (makspris) kroner i måneden. (2018)

Betaling for mat kr 250,- pr.mnd pr. barn pluss kjøkkenassistent 350,- pr.mnd pr. barn fra 1.1.2017.

Juli er en betalingsfri måned.

DU KAN FÅ REDUSERT PRIS DERSOM:

* Barnet har søsken i barnehage: Les HER

* Foresatte har lav inntekt: Les HER.

* Barnet har gratis kjernetid (20 timer per uke): Les HER

 

SPØRSMÅL OM BETALING OG GRATIS KJERNETID

Solbakken barnehage er en privat barnehage, betyr det at det er dyrere å ha barnet sitt her?

Vi følger til en hver tid maksprisen fastsatt av Oslo kommune.
I tillegg tar vi matpenger og betalt for kjøkkenassistent.

SØSKENMODERASJON OG GRATIS KJERNETID

Vårt barn har et søsken som snart skal begynne i barnehagen. Betaler vi det samme i oppholdsbetaling for søsken? 

Vi har søskenmoderasjon. det betyr at du betaler 70 % av full oppholdsbetaling for barn nummer to. De som har tre barn i barnehagen betaler 50 % av full oppholdsbetaling for det tredje barnet. Moderasjon gis alltid til de eldste barna. Matpengene påvirkes ikke av antall barn, du betaler koner 225 pr. barn uavhengig av hvor mange søsken som går i barnehagen. 

Får vi gratis kjernetid i privat barnehage?

Vi følger de kommunale reglene. 4- og 5-åringene får gratis kjernetid. 
Les mer HER.