Besøksdager i forbindelse med opptak/plass i Solbakken Barnehage

Ønsker du å søke barnehageplass hos oss, og vil komme og se deg litt rundt?
Hver torsdag ,mellom 12-13.00,fra uke 3 tom uke 7 tilbyr vi besøksdager i Solbakken barnehage.

En av barnehagens personale vil vise dere rundt og svare på spørsmål.

Velkommen!